Email: hr@promarketingal.com

Backoffice

 

Sherbimi Back Office synon te permbushe nevojat e konsumatorit, mbi

punen e operatorit. Disa nga funksionet e Zyres Back jane:

 

  1. Dokumentimi dhe ruajtje dixhitale. Me teknologjite e fundit eshte e

mundur per te qendruar te perditesuar me menaxhimin e dokumenteve.

Kompania jone ofron teknologjine me te mire ne menaxhimin e dokumenteve,

ndaj te gjitha nevojave te ndermarrjes.

 

  1. Marrja dhe dergimi i email-eve. Ky sherbim i jep mundesine dhe

sigurine qe te kete nje partneritet me profesionistet e jashtem. Ky

sherbim organizon kerkesat dhe i jep nje imazh te pare planin e kompanise.

 

  1. Menaxhimi i bazes se te dhenave

Menaxhimi i Bazes se te dhenave  duhet te kete punonjes te specializuar,te cilet kujdesen per axhornimet dhe mirembajtjen e bazes se te dhenave