Skip links

Stafi i PROMARKETING është trajnuar për temën “Ndërgjegjësimi për Mbrojtjen e të Dhënave”

Stafi i PROMARKETING mori pjesë në trajnimin “Data Protection Awareness”, organizuar nga Gjonaj Group Academy. Ky trajnim vjen si pjesë e strategjisë së kompanisë për të zbatuar standardet më të fundit profesionale, ligjore dhe teknike. Gjithashtu, kjo është një domosdoshmëri në tregun e biznesit dhe një standard në shërbimet që ne ofrojmë për klientët tanë.

Mbrojtja e të dhënave është një nga temat më të rëndësishme për çdo organizatë biznesi në ditët e sotme. Garanton sigurinë më të lartë të mundshme për të gjitha të dhënat e përpunuara nga kompanitë, veçanërisht ato që lidhen me klientin.

Mbrojtja e të dhënave është shumë e rëndësishme në tre nivele: në nivelin personal të çdo punonjësi, në nivelin e kompanisë dhe në nivelin e partnerëve dhe klientëve të biznesit. Stafi i PROMARKETING u prezantua me rregulloret dhe njohuritë më të fundit ligjore dhe teknike.

Ky ishte sesioni i parë i trajnimit për PROMARKETING, i ndjekur nga një tjetër sesion me temën e Komunikimit në Biznes.

Gjonaj Group Academy është një organizim brenda Gjonaj Group Holdings, i cili ofron trajnime dhe leksione biznesi për stafin dhe ka bashkëpunim me dy universitete në Shqipëri.

Leave a comment

This website uses cookies to improve your web experience.